PRAKTIJKINFORMATIE

Voor het aanmelden bij de praktijk is het noodzakelijk om een verwijsbrief van een huisarts dan wel doorverwijzing van een medisch specialist te kunnen overleggen.

 

 

 

De behandeling/gesprekken zullen zowel face-to-face, als online plaatsvinden, ook in de nabije toekomst. 

 

 

 

Binnen de praktijk is er ruimte voor (kortdurende) psychotherapeutische behandeling.

Voor welke problematiek en voor welke psychotherapeutische invalshoeken gekozen wordt, zie elders op deze site. 

 

Binnen de praktijk is het mogelijk een aanvraag te doen voor conflictbemiddeling/mediation.

Mediation kan plaatsvinden rondom werk, rondom scheiding, rondom andere burgerzaken.

De mediator-psycholoog, is bij uitstek iemand die verstand van intermenselijk contact en conflicthantering heeft en daarom uitermate geschikt is om geschillen tussen mensen te begeleiden.

 

 

 

Tevens wordt binnen deze praktijk mentale begeleiding en coaching gegeven voor high-performers (artiesten, sporters, publieke personen). Deze coaching kan indien gewenst volledig online en dus helemaal anoniem plaatsvinden, zonder dat u daarvoor naar een praktijk hoeft toe te komen.

Verwijzers kunnen in Zorgdomein onder de naam "Marco van den Noort Psychologen, Oudenbosch, Middelburg en ONLINE" clienten naar deze praktijk verwijzen.