WELKOM

Welkom bij Mentaal Gezond Online en Marco van den Noort Psychologen Praktijk in Oudenbosch, Middelburg EN ONLINE!

Met welke (hulp)vragen kunt u onder andere bij ons terecht:

Een betere focus op mijn (sportieve) prestaties en minder bang zijn om te falen.

Ik denk heel negatief over mezelf en wil dat graag veranderen.

In mijn leven heb ik heftige dingen meegemaakt, die ik maar niet kwijtraak.

Pieker me suf over van alles en nog wat en kan er niet mee stoppen.

Ik ben bang voor hoogtes, spinnen, honden en kleine ruimtes enzovoort.

Hoe moet het verder met mijn leven?

Ik ben bang om beoordeeld of veroordeeld of uitgelachen te worden.

Recent heb ik een zware paniekaanval gehad en ben bang dat ik er weer een ga krijgen. 

Voortdurend dingen controleren of schoonmaken of tellen is mijn probleem en ik kan er niet mee stoppen.

Ik word soms ineens zo boos of verdrietig en weet niet goed waarom.

Op zoek naar zingeving en een betekenisvol bestaan. 

Altijd maar bezig zijn dat anderen me mogelijk niet aardig vinden en verlies mezelf daarmee.

Ik moet altijd alles perfect doen en word zo moe van die hoge eisen aan mezelf.

Ik denk heel negatief over mezelf en wil dat graag veranderen.

Mijn partner is overleden en ik kan er niet overheen komen en doe alsof er niets gebeurd is en ontken het liefst wat er gebeurd is.

 

              

PSYCHOTHERAPIE, SPORTPSYCHOLOGIE, MEDIATION, ADEMTRAINING, COACHING HIGH PERFORMERS

Je kunt dus voor uiteenlopende zaken binnen deze praktijk terecht.

Supervisie wordt gegeven aan collega's die in opleiding zijn.

Er wordt gewerkt met volwassenen en ouderen in de leeftijdscategorie 18 jaar en ouder.

Er is een samenwerking met twee basispsychologen die onder supervisie, (kortdurende) behandelingen/coaching uitvoeren en zo werkervaring opdoen.

 

Verwijzers kunnen in Zorgdomein onder de naam "Marco van den Noort Psychologen, Oudenbosch, Middelburg en ONLINE" cliënten naar deze praktijk verwijzen.

Voor kortdurende psychotherapie is er momenteel een lange wachttijd

Online kun je iets eerder bij ons terecht.

Voor face-to-face-contacten zijn de wachttijden ook langer.

 

REGISTRATIES:

GZ-psycholoog-BIG-nummer: 3906634725 - NvGZp-lidnummer: 6688 / NIP-lidnummer: 241129

Psychotherapeut-BIG-nummer: 59066364716

Cognitief Gedragstherapeut-VGCT registratienummer: 6610

EMDR-therapeut-VEN registratienummer: 31104

Sportpsycholoog-VSPN lidnummer: 10207

Neuropsycholoog    

ACT-Master (Acceptance and Commitment Therapy)

Mindfulness-coach 

Trainer Mentalization Based Treatment (MBT)

Ademcoach-Yellow Belt/ Buteyko / Epiphora

Mediator-Psycholoog 

 

De praktijk beschikt over een nieuw goedgekeurd Landelijk Kwaliteitsstatuut 3.0, geldig vanaf 1 januari 2022. U kunt dit statuut indien noodzakelijk opvragen bij de praktijkhouder.

De praktijk is eveneens aangemeld voor de Wtza die verplicht is vanaf 1-1-2022. Er is voldaan aan de meldplicht: SBI-code: Praktijken van psychotherapeuten en psychologen (86.91.3) en staat dus geregistreerd in het register van het CBIG.

Recentelijk heeft er visitatie van de praktijk door het NIP plaatsgevonden en de praktijk heeft tot 31 december 2028 het kwaliteitscertificaat voor vrijgevestigde psychologen in de GGZ ontvangen.

Er wordt hybride gewerkt, dus voor een combinatie van online-therapie en face-to-face gesprekken wordt vaak gekozen.

Er wordt gebruikt gemaakt van het programma Embloom, voor onder andere Vragenlijsten (begin behandelng, eind behandeling en voortgang van de behandeling) en E-health modules (psycho-educatie, modules en huiswerkopdrachten) en ook wordt er online EMDR gegeven. Hiervoor is een speciaal e-healthprogramma ontwikkeld.

Voor achterwacht en crisisdienst zijn de huisarts, de POH-GGZ en de lokale crisisdienst beschikbaar, naast de behandelend therapeut.

Onder "Video's" wordt uitgelegd van welke methodieken veelal gebruikt wordt gemaakt in de therapie.

 

Voor 2024 zijn contracten afgesloten met:

CZ, Ohra, Delta Lloyd, Coöperatie VGZ, IZZ, Menzis, ONVZ, Caresq, Zilveren Kruis Achmea, OWM, ASR en ENO, Salland Zorgverzekeraar, DSW en Caresq.

Diverse verzekeringen zijn gelieerd aan bovenstaande zorgverzekeraars.  

HELAAS KUNNEN VANWEGE HET ZORGPLAFOND VOORLOPIG GEEN CLIENTEN VAN IZA, UNIVE EN VGZ MEER WORDEN AANGEMELD!!

Ga altijd na hoe u verzekerd bent.  U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

De behandelingen vinden in 2024 plaats volgens het Zorgprestatiemodel. 

Deze praktijk maakt deel uit van een lerend netwerk (regionaal overleg op regelmatige basis).

 

 

 

HEB JE VRAGEN, OPMERKINGEN OF WIL  JE  JE AANMELDEN, VUL DAN ONDERSTAAND FORMULIER IN:

Momenteel bedraagt de wachttijd ongeveer vier maanden. Als dit verandert wordt dat op deze website bekend gemaakt.