EVEN VOORSTELLEN

In 2007 ben ik mijn eigen praktijk begonnen in Oudenbosch. Ik werk nauw samen met de huisartsen die werkzaam zijn in de praktijk Noviciaatlaan, maar ook met andere huisartsen en psychiaters in de regio. Verwijzingen kunnen worden gedaan via Zorgdomein onder de naam: Marco van den Noort Psychologen.

Sinds 2020, na het uitbreken van corona is het ook mogelijk om online therapie te volgen en kunnen clienten hiervoor aangemeld worden.

De praktijk is volledig toegerust om online hulp te bieden. De ervaring leert en wetenschappelijke onderzoeken tonen aan, dat de kwaliteit van de behandelingen minstens gelijkwaardig en in sommige gevallen zelfs als beter wordt beoordeeld in vergelijking met face-to-face contacten.

Overigens zullen ftf-contacten in bepaalde gevallen gewoon blijven voortbestaan in de praktijk te Oudenbosch.

Na mijn middelbare school (VWO) in Nijverdal, ben ik Psychologie en Sociologie aan de Universiteit van Utrecht gaan studeren.

en ben afgestudeerd in de Klinische en Gezondheidspsychologie en Neuropsychologie.

Na mijn afstuderen ben ik als basispsycholoog gaan werken voor het rampenopvangteam in Enschede, destijds vanwege de vuurwerkramp.

Vervolgens heb ik onder andere gewerkt bij Mediant (GGZ Enschede en GGZ Hengelo) en bij Dimence (GGZ Deventer en GGZ Almelo).

In 2003 heb ik het prachtige Twente verlaten-  kom er overigens nog vaak-  en ben ik gaan werken in Noord-Brabant bij GGZ Breburg (fusie van GGZ-Breda en GGZ-Tilburg).

Daar werkte ik met de populatie volwassenen (18+) en ouderen (60+) en heb veel ervaring opgedaan met angststoornissen, stemmingstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, neuropsychologische diagnostiek en persoonlijkheidsdiagnostiek. 

In 2004 ben ik de opleiding tot GZ-psycholoog (BIG) gaan doen, met aandachtsgebied volwassenen en ouderen en vervolgens de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut.

Cognitieve Gedragstherapie is de wetenschappelijke (evidence-based) en meest succesvolle stroming binnen de psychotherapie, gebaseerd op de hypothese van de mens als lerend en zich ontwikkelend wezen (leertheorie).

Aansluitend daarop volgde ik de opleiding tot Psychotherapeut (BIG) met daarbij uitgebreid aandacht voor schematherapie.

Disfunctionele schema's zijn terugkerende negatieve patronen in het leven van mensen, die gevolgen hebben voor gedrag, gedachten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen.

Daarnaast is er binnen deze opleiding aandacht geweest voor onder andere Systeemtherapie, Groepspsychotherapie, Mindfulness en ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Psychodynamische Psychotherapie en EMDR.

EMDR gebruik ik voor de behandeling van traumata/PTSS,  eveneens voor religieuze traumata, alsmede voor de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, voor bijvoorbeeld patiënten met een verstoord/laag zelfbeeld.

De opleiding tot mediator heb ik gevolgd, met als doel gebruik te maken van een unieke combinatie van kennis van conflicthantering, conflictbemiddeling en gespreksvaardigheden vanuit de positie als psycholoog-mediator.

Een aantal jaren geleden heb ik me aangesloten bij de VSPN, de Vereniging voor Sportpsychologen. Topsporters en -artiesten kunnen binnen deze praktijk terecht voor coaching.

Dit vanuit mijn eigen interesse voor sport in het algemeen en uit het verleden in het spelen van teamsport (basketball) en alle facetten die daarbij aan de orde komen.

Tot slot heb ik me recentelijk verdiept in de ademhaling als lichaamsgerichte interventie binnen de psychotherapie.

Ademhalingstechnieken, waar deze ondersteunend zijn bij de behandeling van bijvoorbeeld burn-outklachten, conversieklachten en angstklachten worden toegepast binnen mijn praktijk.

Met name de Buteyko-methode is evidence-based en wordt als standaardbehandeling reeds toegepast in onder andere Engeland en Australië.

 

Verwijzers kunnen in Zorgdomein onder de naam "Marco van den Noort Psychologen, Oudenbosch, Middelburg en ONLINE" clienten naar deze praktijk verwijzen.

 

 

Voor vragen, aanmeldingen of informatie kunt u onderstaand formulier invullen: