KOSTEN

Er wordt in de praktijk een zorgvuldige behandeling gegeven maar beslist niet langer dan noodzakelijk.

Indien er een contract is met uw zorgverzekeraar geldt een volledige vergoeding minus uw eigen risico van de behandeling.

U draagt ten allen tijde zelf de verantwoordelijkheid om na te gaan of uw behandeling vergoed wordt door uw zorgverzekereraar.

Behandelingen vinden plaats binnen de SGGZ dan wel binnen de GBGGZ. Tarieven zijn na te lezen bij de NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit.

 

Voor 2023 zijn contracten afgesloten met CZ, Ohra, Delta Lloyd, Coöperatie VGZ, IZZ, Menzis, ONVZ, Caresq, Zilveren Kruis Achmea, ONVZ, ASR en ENO. Voor 2023 heeft deze praktijk ervoor gekozen om GEEN contract aan te gaan met DSW-zorgverzekeringen.

 

Voor 2024 zijn reeds voorlopige contracten afgesloten met CZ, Ohra, Delta Lloyd, Coöperatie VGZ, IZZ , Menzis, ONVZ, Caresq, Zilveren Kruis Achmea, ONVZ, DSW en Salland Zorgverzekeraar.

 

De bekostiging van de  behandelingen vindt in 2023 en 2024 plaats volgens het Zorgprestatiemodel.

 

De tarieven voor Mediation zijn vrij te bepalen door ondergetekende. De bedragen die gehanteerd worden zijn na te vragen bij uw psycholoog-mediator.

 

De kosten rondom sportpsychologie worden mede in overleg met eventuele (sport)bonden en -koepels vastgelegd.

 

 

Verwijzers kunnen in Zorgdomein onder de naam "Marco van den Noort Psychologen, Oudenbosch, Middelburg en ONLINE" clienten naar deze praktijk verwijzen.